1. Organizatorem promocji Voucher 200zł (dalej „Promocja”) jest: NEA NET Łukasz Ługowski z siedzibą w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 97a, NIP: 821-240-93-76 (dalej Dostawca usług lub Operator).
  2. Akcja promocyjna trwa do 31.03.2019.
  3. Promocja dotyczy osób, które są posiadaczami vouchera 200zł.
  4. Promocja skierowana jest do nowych Abonentów oraz obecnych Abonentów Operatora, którzy nie posiadają zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług oraz będących osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
  5. Promocja uprawnia do skorzystania z upustu na opłaty w wysokości 200 zł.
  6. Promocja wymaga od nowego Abonenta podpisania 24–miesięcznej umowy terminowej, po upływie której przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  7. Promocja wymaga od obecnego Abonenta podpisania 36–miesięcznego aneksu do umowy, po upływie której przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  8. W momencie podpisania stosownej umowy/aneksu do umowy posiadacz vouchera jest zobowiązany do jego zwrotu przedstawicielowi Operatora. Voucher zostaje dołączony do umowy/aneksu do umowy.
  9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
  10. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług.