Poleć znajomym i zyskaj

Poleć jedną z Naszych usług znajomemu zyskasz abonament na jeden miesiąc za 1,23 zł.

 

Regulamin promocji “Poleć znajomym i zyskaj”

 1. Organizatorem promocji „Poleć znajomym i zyskaj”, zwanej dalej „Promocja”, jest NEA NET,
 2. Promocja trwa od 2 stycznia 2014 r. do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy spełniają następujące warunki:
  • są klientami firmy NEA NET,
  • nie zalegają z opłatami na rzecz NEA NET,
  • posiadają aktywną usługę dostępu do Internetu świadczoną przez NEA NET,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej
 4. Zasady promocji:
  • Uczestnik promocji poleca usługę dostępu do Internetu dowolnym osobom według własnego uznania.
  • Za każdą poleconą osobę lub podmiot gospodarczy (zwanym dalej „Poleconym”) uczestnikowi promocji przysługuje rabat w postaci obniżenia abonamentu miesięcznego do 1,23zł brutto za jeden miesiąc, niezależnie od posiadanego pakietu, oraz czasu trwania umowy.
  • Rabat przysługuje uczestnikowi w następnym miesiącu po podpisaniu (po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta) przez osobę Poleconą umowy na świadczenie usługi internetowej z NEA NET,
  • Osoba Polecona podczas podpisywania umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, musi przekazać informacje o osobie polecającej (Uczestnika). Podczas kiedy taka osoba zostanie wskazana Uczestnik otrzymuje prawo do bonusu.
 5. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 6. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji NEA NET,o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej.
 7. NEA NET może skrócić czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2014r.