* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

*
*

*

Niniejszym akceptuję przesyłanie przez NEA NET Łukasz Ługowski Faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej.
Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu: platnosci@nea.net.pl na adres:

*

W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
[recaptcha]