Opieka informatyczna dla firm

Opieka informatyczna dla firm

Przeniesienie odpowiedzialności za “informatykę” na zewnętrzną firmę specjalistyczną, to przede wszystkim obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanego personelu przez klienta, ale także, co równie ważne, bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie wykorzystaniem technologii informatycznych do osiągnięcia celów firmy. 

Stała opieka serwisowa prowadzona przez naszych specjalistów może odbywać się w jednym z dwóch trybów:

 • Tryb stały
  Zakłada powtarzalną obecność naszych pracowników w Państwa firmie, co określony w umowie okres czasu. Wizyty ustalone są na określony dzień tygodnia, od jednego do czterech razy w miesiącu, na ustaloną w umowie liczbę godzin. W przypadku nieprzewidzianej awarii wizyta naszych specjalistów odbywa się zamiast najbliższej zaplanowanej; doliczane będą jedynie koszty ewentualnych nadgodzin. Tryb ten zakłada stałą opłatę miesięczną zależną od wybranej ilości wizyt w miesiącu.
 • Tryb “na żądanie”
  Ilość wizyt naszych pracowników w Państwa firmie jest nieograniczona – za każdym razem, gdy zachodzi taka potrzeba, technicy firmy Energoserwis są do Państwa dyspozycji. Każda wizyta opłacana jest jako odrębna usługa, zgodnie z ustalonym w umowie cennikiem. Tryb ten przeznaczony jest dla firm, w których specyfika działu informatycznego zakłada częste zmiany w oprogramowaniu bądź platformie sprzętowej.

Konsulting

W ramach opieki informatycznej firm proponujemy Państwu usługi doradcze w zakresie eksploatacji systemów, stosowania zasad bezpieczeństwa, zarządzania danymi, przepływu informacji i innych elementów związanych z systemami komputerowymi opartymi na systemach MS-Windows / Linux / BSD. Usługa ta dotyczy wszelkich rodzajów sprzętu komputerowego i peryferiów, jak również oprogramowania użytkowego.

Poniżej przedstawiamy przykładowe usługi oferowane w ramach outsourcing´u IT:

 • diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń sprzętu i sieci
 • montaż sprzętów zastępczych na czas naprawy
 • konserwacja peryferiów komputerowych
 • pośrednictwo w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń komputerowych objętych gwarancją typu “door to door”
 • usuwanie problemów związanych z działaniem oprogramowania
 • dostawy sprzętu i oprogramowania
 • ekspertyzy, wyceny i niezależne opinie na zlecenie
 • projekty sieci strukturalnych
 • projekty ochrony antywirusowej
 • planowanie kompleksowych komputeryzacji firm i instytucji
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i oględzin istniejących struktur informatycznych
 • projekty efektywnego tworzenia kopii zapasowych danych
 • doradztwo w zakresie nowych rozwiązań mogących usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa